Historik

Version Tidsstämpel Författare Loggmeddelande
5d1c2d... Maj 16, 2014, 08:25 Harvester Daemon REST API: Update object proyecto-aporta-id_1020
12251d... Augusti 23, 2013, 12:44 publicdata.eu REST API: Update object
8146f9... April 2, 2013, 22:25 Harvester Daemon REST API: Update object proyecto-aporta-id_1020
d74c90... Augusti 8, 2011, 08:16 Harvester Daemon REST API: Create object proyecto-aporta-id_1020
cd7348... Juni 16, 2011, 00:02 Harvester Daemon REST API: Create object proyecto-aporta-id_1020
8de3e4... Juni 14, 2011, 12:24 Harvester Daemon REST API: Create object None
fd4b85... Juni 14, 2011, 12:24 Harvester Daemon REST API: Create object proyecto-aporta-id_1020