January 2008 | hub/id/77-25881

URL: http://www.statistics.gov.uk/StatBase/Product.asp?vlnk=14015

January 2008 | hub/id/77-25881

Ingen förhandsvisning tillgänglig.
Det finns ingen hanterare, så kallad handler, för datatypen: asp?vlnk=14015.

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad okänd
Skapad okänd
Format okänd
Licens UK Open Government Licence (OGL)
content length21 057
content typetext/html
id9c65b90a-b6b8-44d7-bc68-a1fa09a64a5a
openness score1
openness score failure count0
openness score reasonobtainable via web page
position15
resource group id4e0a8c7e-a376-4b51-9675-be45364d4300
revision id7e9adebb-6242-421d-b654-371891f9188e
stateactive