06. HO Aantal eerstejaars ingeschrevenen wo (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal eerstejaars ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs per studiejaar. De eerstejaars geven inzicht in de nieuwe inschrijvingen aan een universiteit. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, actuele instelling, croho (sub)onderdeel, actuele opleidingscode, -naam, -vorm, -fase en geslacht.

Data and Resources

Additional Info

Polje Vrednost
Izvor http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Održаvа Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"