This is the current revision of this dataset, as edited at March 15, 2012, 15:23.

02. VO Onderwijspersoneel in aantal fte - Ministerie van OCW

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel. De gegevens staan weergegeven over meerdere jaren.

Data and Resources

Additional Info

Polje Vrednost
Izvor http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/vo/datasets/personeel/Personeel/vo_personeel_fte.asp
Održаvа Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW