Историја

Верзија Временска ознака Аутор Лог порука
4adba4... February 6, 2014, 02:22 Harvester Daemon REST API: Update object dcms-special-advisers-2010
b2758a... April 3, 2013, 06:08 Harvester Daemon REST API: Update object dcms-special-advisers-2010
585791... March 15, 2012, 18:18 Harvester Daemon REST API: Update object dcms-special-advisers-2010
3c41bb... June 13, 2011, 20:42 Harvester Daemon REST API: Create object None
a6aae9... June 13, 2011, 20:42 Harvester Daemon REST API: Create object special-advisers-dcms