06. VO Examenkandidaten en geslaagden - Ministerie van OCW

Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging naar onderwijstype, inspectiecode en opleiding. Ook staan per geslacht en schooljaar de slaagpercentages weergegeven.

Data and Resources

Additional Info

Поље Вредност
Извор http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen6.asp
Одржава Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"