04. HO Aantal wo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal wo ingeschrevenen (studenten) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal onderwijs). Het gaat om het aantal ingeschrevenen in het laatst beschikbare studiejaar. De gegevens staan weergegeven per instelling, bevoegd gezag, croho onderdeel, plaatsnaam, gemeente en provincie.

Data and Resources

Additional Info

Поље Вредност
Извор http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Одржава Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"