Valuated soil ecological units - Bonitované půdně ekologické jednotky

English description

Package contains data about updates in qualification of valuated soil ecological units.

Data is available from the website of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Český popis

Balíček obsahuje údaje o aktualizacích vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

Data jsou dostupná z webových stránek Ministerstva zemědělství České republiky.

Data and Resources

Additional Info

Fusha Value
Source http://eagri.cz/public/web/mze/pozemkove-urady/puda-pudni-sluzba/ucel-bonitace-a-jeji-vyuziti/
Autor Ministry of Agriculture of the Czech Republic - Ministerstvo zemědělství České republiky
Language Czech
harvest_object_id 98a15692-4a5b-4873-8ec9-c109d7823d43
harvest_object_id 98a15692-4a5b-4873-8ec9-c109d7823d43
harvest_source_id 60fd9547-c78f-414a-9bba-79499facea07
harvest_source_id 60fd9547-c78f-414a-9bba-79499facea07
harvest_source_title CKAN Czech Republic
harvest_source_title CKAN Czech Republic