Valuated soil ecological units - Bonitované půdně ekologické jednotky

English description

Package contains data about updates in qualification of valuated soil ecological units.

Data is available from the website of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Český popis

Balíček obsahuje údaje o aktualizacích vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

Data jsou dostupná z webových stránek Ministerstva zemědělství České republiky.

Data and Resources

Additional Info

Fusha Value
Source http://eagri.cz/public/web/mze/pozemkove-urady/puda-pudni-sluzba/ucel-bonitace-a-jeji-vyuziti/
Autor Ministry of Agriculture of the Czech Republic - Ministerstvo zemědělství České republiky
Language Czech