História

Revízia Časový údaj Autor Správa logu
08c9bb... February 4, 2014, 07:58 Harvester Daemon REST API: Update object health-well-being-index
636f48... April 3, 2013, 03:24 Harvester Daemon REST API: Update object health-well-being-index
f6fd1b... June 15, 2011, 23:32 Harvester Daemon REST API: Create object health-well-being-index
55b9d9... June 13, 2011, 18:59 Harvester Daemon REST API: Create object None
0b0c2e... June 13, 2011, 18:59 Harvester Daemon REST API: Create object health-well-being-index