04. VO Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart) - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur) en denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Data and Resources

Additional Info

Pole Hodnota
Zdroj http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen4.asp
Správca Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"