01. VO Onderwijspersoneel in aantal personen - Ministerie van OCW

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel. De gegevens staan weergegeven over meerdere jaren.

Data and Resources

Additional Info

Pole Hodnota
Zdroj http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Voortgezet_onderwijs/datasets/personeel/Personeel/vo_personeel_personen.asp
Správca Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id b1c3c46a-1619-42fb-a0f3-5d80c5b086b8
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl