Aeronautical Information Service (AIS)

SLV har gennem Danmarks tiltrædelse af Chicago-konventionen (ICAO, Annex 15) forpligtet sig til at stille flyveoperationelle informationer om dansk luftrum mv. til rådighed for luftfarten.http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=76

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Источник http://www.digitaliser.dk/resource/396280
Автор Offentlige Data I Spil - initiativet
Администратор Helle Schade-Sørensen
categories {"Overvågning af transport"}