Adressen MBO instellingen

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Источник http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_INSTBV&SectorCode=MBO
Автор Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Администратор Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Algemene toelichting http://ode.cfi.nl/default.aspx
Contact formulier http://ode.cfi.nl/Contact.aspx