Adressen Hoofd- en Nevenvestigingen Speciaal Onderwijs

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Источник http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_VESTSO&SectorCode=PO
Автор Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Администратор Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Algemene toelichting http://ode.cfi.nl/default.aspx
Contact formulier http://ode.cfi.nl/Contact.aspx
harvest_object_id 2f423064-fec6-4127-91ab-eba66f05e97f
harvest_object_id 2f423064-fec6-4127-91ab-eba66f05e97f
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl
harvest_source_title Overheid.nl