Average rate of unemployment since 1997 - Průměrná míra nezaměstnanosti od roku 1997

English description

Average rate of unemployment since 1997 in a form of the time series. The file is regularly updated and it is available from the Integrated portal of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic homepage.

Český popis

Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v České republice zachycený ve formě časové řady. Soubor je pravidelně aktualizován. Soubor je k dispozici v rámci Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Domovská stránka Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Dataset structure (Struktura datasetu)

The following picture represents an UML class diagram describing source called Average rate of unemployment between years 1997 and 2010.

Na následujícím obrázku je uveden UML diagram tříd vytvořený pro zdroj Průměrná míra nezaměstnanosti od roku 1997 (do roku 2010).

Alt text

Dados e recursos

Informações Adicionais

Campo Valor
Fonte http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady
Autor Ministry of Labour and Social Affairs - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Idioma Czech
Size 90 kB