05. HO Aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal eerstejaars hbo ingeschrevenen per studiejaar. De eerstejaars geven inzicht in de nieuwe inschrijvingen aan een hbo instelling. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, actuele instelling, croho (sub)onderdeel, actuele opleidingscode, -naam, -vorm, -fase en geslacht.

Dados e recursos

Informações Adicionais

Campo Valor
Fonte http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Mantenedor Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id b1bb5e7f-2782-4cf6-b61e-72ce6550aa2e
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl