02. PO Hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs - Ministerie van OCW

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, bestaand uit soort instelling (sbao, so, vso), vestiging- en correspondentieadres, cluster, denominatie, bijhorend schoolbestuur en locatieaanduiding van de vestiging zoals x-y coördinaten en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Data and Resources

Additional Info

Pole Wartość
Źródło http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/primair_onderwijs/datasets/adressen/Adressen/po_adressen2.asp
Autor Dienst Uitvoering Onderwijs
Opiekun Dienst Uitvoering Onderwijs
authority "Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap"
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
language "nl"
linked_open_data_stars "3 sterren"
spatial "Nederland"
temporal_from "2012-11-01T15:51:17+01:00"
temporal_to "2012-11-01T15:51:17+01:00"
type_author "overheid:Dienst"
type_authority "overheid:Ministerie"
type_maintainer "overheid:Dienst"