01. VO Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo indicatie, sector, afdeling, opleiding - ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), indicatie leerwegondersteunend onderwijs, sector, afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.

Data and Resources

Additional Info

Pole Wartość
Źródło http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen1.asp
Opiekun Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"