March 2008 | hub/id/77-25883

URL: http://www.statistics.gov.uk/StatBase/Product.asp?vlnk=14015

March 2008 | hub/id/77-25883

Ingen forhåndsvisning tilgjengelig.
Ingen håndtering definert for datatype: asp?vlnk=14015.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format ukjent
Lisens UK Open Government Licence (OGL)
content length21,057
content typetext/html
idf3d1e684-64b3-47bf-bec1-4106256a950d
openness score1
openness score failure count0
openness score reasonobtainable via web page
position17
resource group id4e0a8c7e-a376-4b51-9675-be45364d4300
revision id7e9adebb-6242-421d-b654-371891f9188e
stateactive