02. BVE Onderwijspersoneel in fte - Ministerie van OCW

Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel. De aantallen staan weergegeven voor vier jaar.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijspersoneel/Personeel/vo_personeel_fte.asp
Vedlikeholdes av Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id 539db7bf-910b-45d8-ad80-987470e91bdf
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl