Adressen Hoofdvestigingen Speciaal Onderwijs

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_INSTSO&SectorCode=PO
Auteur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Beheerder Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW