04. BVE Deelnemers per woonprovincie, sector, bedrijfstak, type mbo, niveau - Ministerie van OCW

Het aantal mbo deelnemers per sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau en woonprovincie over de afgelopen 5 jaren.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname4.asp
Beheerder Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"