02. BVE Deelnemers per instelling en sector - Ministerie van OCW

Het aantal mbo deelnemers per instelling en sector over de afgelopen 5 jaren. Het aantal deelnemers staat tevens weergegeven per schoolbestuur, gemeente en provincie.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname2.asp
Beheerder Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"