02. BVE Adressen bevoegde gezagen - Ministerie van OCW

De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/adressen/Adressen/mbo_adressen2.asp
Beheerder Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"