01. VO Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo indicatie, sector, afdeling, opleiding - ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), indicatie leerwegondersteunend onderwijs, sector, afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen1.asp
Beheerder Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id 9ce4e41c-2dfe-4ae8-baa9-ee52b382732a
harvest_object_id 9ce4e41c-2dfe-4ae8-baa9-ee52b382732a
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl
harvest_source_title Overheid.nl