01. HO Aantal hbo inschrijvingen en ingeschrevenen (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal inschrijvingen en ingeschrevenen in het hbo per studiejaar. De aantallen staan weergegeven per instelling, provincie, gemeente, geslacht, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en -fase.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Beheerder Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"