Agriculture status report - Zpráva o stavu zemědělství

English description

Package contains data related to the Agriculture status report.

Data is available from the website of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Český popis

Balíček obsahuje údaje data vztahující se ke Zprávě o stavu zemědělství.

Data jsou dostupná z webových stránek Ministerstva zemědělství České republiky.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/vyrocni-a-hodnotici-zpravy/zpravy-o-stavu-zemedelstvi/
Author Ministry of Agriculture of the Czech Republic - Ministerstvo zemědělství České republiky
Language Czech