Agriculture status report - Zpráva o stavu zemědělství

English description

Package contains data related to the Agriculture status report.

Data is available from the website of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Český popis

Balíček obsahuje údaje data vztahující se ke Zprávě o stavu zemědělství.

Data jsou dostupná z webových stránek Ministerstva zemědělství České republiky.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/vyrocni-a-hodnotici-zpravy/zpravy-o-stavu-zemedelstvi/
Author Ministry of Agriculture of the Czech Republic - Ministerstvo zemědělství České republiky
Language Czech
harvest_object_id 16868107-c16e-485d-85f6-ae0c207b0550
harvest_object_id 16868107-c16e-485d-85f6-ae0c207b0550
harvest_source_id 60fd9547-c78f-414a-9bba-79499facea07
harvest_source_id 60fd9547-c78f-414a-9bba-79499facea07
harvest_source_title CKAN Czech Republic
harvest_source_title CKAN Czech Republic