Adressen Hoofdvestigingen Speciaal Onderwijs

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_INSTSO&SectorCode=PO
Author Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
harvest_object_id 2f0813cb-893e-400c-ae33-992102829f99
harvest_object_id 2f0813cb-893e-400c-ae33-992102829f99
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl
harvest_source_title Overheid.nl