05. VO Leerlingen per samenwerkingsverband en onderwijstype - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per samenwerkingsverband, bevoegd gezag (schoolbestuur) en hoofd- en nevenvestiging van de onderwijsinstelling. Het aantal leerlingen wordt weergegeven per onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs) in combinatie met leer- of verblijfsjaar van de leerling.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/vo/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen5.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id 60bf53da-b381-45b1-8e29-1c711faef39e
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl