Datasets

  • Openaid

    ”Öppna biståndet” är benämningen på regeringens arbete med att anpassa det svenska utvecklingssamarbetet till dagens verklighet och de möjligheter som globaliseringen och den...
  • Fondinnehav

    Finansinspektionen begär regelbundet in uppgifter från fondbolagen. I CSV-filerna kan man bland annat se vilka fonder som bolagen förvaltar, fondernas innehav, marknadsvärden...