Datasets

 • PatDoc - patentinformation

  PatDoc är en tjänst som ger dig tillgång till en unik samling patentdokument. Här kan du beställa produktdokument från jordens alla hörn och få dem elektroniskt levererade. Via...
 • Aktinsyn

  Aktinsyn är PRV:s offentliga aktarkiv för patentansökningar. Här har du möjlighet att titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga...
 • Jämförelsetal om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

  Jämförelser mellan kommuner och/eller andra huvudmän för olika skolverksamhetsformer över tid. Från och med 2004 är det även möjligt att jämföra län. Samtliga verksamhetsformer...
 • SIL -Svensk informationsdatabas för läkemedel

  Läkemedelsinformation där bland annat landstingens rekommendationer finns tillgängliga. Överblick över basal läkemedelsinformation inklusive utbytbarhet och förmånsinformation....
 • Kommundatabasen

  Nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 200 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Kommundatabasens nyckeltal bygger...
 • Sidas NGO databas

  Databas med information om biståndsprojekt som drivs av svenska civilsamhällesorganisationer med finansiering från Sida. Information om mottagarland, belopp mm.
 • Kemikalieinspektionens flödesanalyser

  Fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, användningsmönster och fysikaliska data. Flödesanalyserna är en del av Sveriges officiella statistik.
 • Begränsningsdatabasen (kemikalier)

  Ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens...
 • KemI-stat

  KemI-stat är ett sökverktyg för att sammanställa statistiska uppgifter ur data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister. Ett resultat från...
 • Kemiska klassificeringsdatabasen

  Exempel på klassificeringar för cirka 3 300 ämnen samt isomerer, närbesläktade ämnen och andra ämnesgrupper, som ofta räknas in under samma "ämne". Klassificeringen avser...
 • SPIN-databasen

  Information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska ämnen som finns på marknaden. Även data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter och branscher som ämnet...
 • Livsmedelsdatabasen

  Livsmedelsdatabasen uppdateras allteftersom livsmedelsutbudet förändras eller livsmedlens värden förändras på grund av nya analysmetoder, ändrade tillverkningsprocesser mm. Det...
 • Postnummerdatabasen

  Databasen innehåller kopplingar mellan postnummer och gatuadresser. Adresser för ett postnummer går att nå via tjänsten postnummersök.
 • Swedish Traffic Accident Data Acquisition

  STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på uppgifter från både polisen och sjukvården. Namnet är en...
 • Vägtrafikregistret

  Transportstyrelsen har ett register över landets alla fordon och körkortsinnehavare: vägtrafikregistret. Företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet hanterar...
 • RDT: Databas för trafikföreskrifter

  I den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RDT, hittar du sådana trafikföreskrifter som från den 1 juli 2010 enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande...
 • GISdata från länsstyrelserna - LSTGIS

  Länsstyrelserna tillhandahåller en kartdatabas där det är möjligt att titta på Sveriges alla länskartor. Möjlighet att mäta area, avsånd etc finns. Det går dock inte att ladda...
 • Statistik om utvecklingssamarbete

  Databas med information om utvecklingssamarbete, bl.a. Svenskt bilateralt utvecklingssamarbete förmedlat genom Sida.
 • Fartygsregistret

  Det svenska fartygsregistret är inrättat för registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar och uppgifter som hör till dessa.Möjlighet till direktåtkomst av söktjänsten lämnas...
 • Luftfartygsregistret

  Register över luftfartyg registrerade i Sverige. Blank sökning returnerar samtliga organisationer som är registrerade som ägare till bl.a. flygplan och helikoptrar.