Adressen Hoofdvestigingen Speciaal Onderwijs

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Données et ressources

Info additionnelle

Champ Valeur
Source http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_INSTSO&SectorCode=PO
Producteur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Mainteneur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW