06. VO Examenkandidaten en geslaagden - Ministerie van OCW

Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging naar onderwijstype, inspectiecode en opleiding. Ook staan per geslacht en schooljaar de slaagpercentages weergegeven.

Données et ressources

Info additionnelle

Champ Valeur
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen6.asp
Mainteneur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id c6baa5b8-ddb7-4737-9d30-679003c64986
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl