06. VO Examenkandidaten en geslaagden - Ministerie van OCW

Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging naar onderwijstype, inspectiecode en opleiding. Ook staan per geslacht en schooljaar de slaagpercentages weergegeven.

Données et ressources

Info additionnelle

Champ Valeur
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen6.asp
Mainteneur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"