04. VO Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart) - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur) en denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Données et ressources

Info additionnelle

Champ Valeur
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen4.asp
Mainteneur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id cba6f32d-3ddf-4058-9b12-e04b963bbc0e
harvest_object_id fad4da3f-5470-482c-9977-7a4727291772
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl
harvest_source_title Overheid.nl