03. HO Aantal hbo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal hbo ingeschrevenen (studenten) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal onderwijs). Het gaat om het aantal ingeschrevenen in het laatst beschikbare studiejaar. De gegevens staan weergegeven per instelling, bevoegd gezag, croho onderdeel, plaatsnaam, gemeente en provincie.

Données et ressources

Info additionnelle

Champ Valeur
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Mainteneur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id 160e7797-a095-4c41-a6a6-4f305930a9f3
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl