Ceci est une ancienne révision de ce jeu de données, telle qu'éditée à 15 Mars 2012, 15:22. Elle peut différer significativement de la révision actuelle.

01. BVE Adressen instellingen - Ministerie van OCW

De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Données et ressources

Info additionnelle

Champ Valeur
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/bve/datasets/adressen/Adressen/mbo_adressen01.asp
Mainteneur Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW