Children names and surnames - Jména a příjmení dětí

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
Laatija Ministry of the Interior of the Czech Republic – Ministerstvo vnitra České republiky
Kotisivu http://www.mvcr.cz
Kieli czech