03. VO Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag (vavo apart) - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per schoolvestiging en bevoegd gezag (schoolbestuur). Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen3.asp
Ylläpitäjä Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"