03. BVE Deelnemers per instelling, geslacht, type mbo, niveau, kwalificatie, sector, bedrijfstak, kenniscentrum - Ministerie van OCW

Het aantal mbo deelnemers (man, vrouw, totaal) per instelling, kwalificatie, niveau, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), sector, bedrijfstak en bijhorend kenniscentrum over de afgelopen 5 jaren.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/bve/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname3.asp
Ylläpitäjä Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id 12c7de93-9876-40b2-9b98-2b78055143b3
harvest_object_id 12c7de93-9876-40b2-9b98-2b78055143b3
harvest_object_id 12c7de93-9876-40b2-9b98-2b78055143b3
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl
harvest_source_title Overheid.nl
harvest_source_title Overheid.nl