01. PO Hoofdvestigingen basisonderwijs - Ministerie van OCW

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en locatieaanduiding als x-y coördinaten en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Primair_onderwijs/datasets/adressen/Adressen/po_adressen01.asp
Laatija Dienst Uitvoering Onderwijs
Ylläpitäjä Dienst Uitvoering Onderwijs
authority "Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap"
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
language "nl"
linked_open_data_stars "3 sterren"
spatial "Nederland"
temporal_from "2012-11-01T10:16:42+01:00"
temporal_to "2012-11-01T10:16:42+01:00"
type_author "overheid:Dienst"
type_authority "overheid:Ministerie"
type_maintainer "overheid:Dienst"