01. HO Adressen hbo instellingen en universiteiten - Ministerie van OCW

De adresgegevens van hbo instellingen en universiteiten in Nederland. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/adressen_ho/Adressen/01adressenhoofdvestigingen.asp
Ylläpitäjä Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"