01. BVE Adressen instellingen - Ministerie van OCW

De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/adressen/Adressen/mbo_adressen01.asp
Ylläpitäjä Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"