Adressen MBO instellingen

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Datos y Recursos

Información Adicional

Campo Valor
Fuente http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_INSTBV&SectorCode=MBO
Autor Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Mantenedor Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Algemene toelichting http://ode.cfi.nl/default.aspx
Contact formulier http://ode.cfi.nl/Contact.aspx