03. VO Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag (vavo apart) - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per schoolvestiging en bevoegd gezag (schoolbestuur). Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Datos y Recursos

Información Adicional

Campo Valor
Fuente data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen3.asp
Mantenedor Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"