01. BVE Deelnemers per instelling en type mbo - Ministerie van OCW

Het aantal mbo deelnemers per provincie, bestuur, instelling, gemeente en type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding) over de afgelopen 5 jaren.

Datos y Recursos

Información Adicional

Campo Valor
Fuente http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname1.asp
Mantenedor Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"