04. VO Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart) - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur) en denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen4.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id 5c41b53d-1e3a-4539-b803-9171166dc978
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl