04. HO Aantal wo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal wo ingeschrevenen (studenten) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal onderwijs). Het gaat om het aantal ingeschrevenen in het laatst beschikbare studiejaar. De gegevens staan weergegeven per instelling, bevoegd gezag, croho onderdeel, plaatsnaam, gemeente en provincie.

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"