04. HO Aantal wo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal wo ingeschrevenen (studenten) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal onderwijs). Het gaat om het aantal ingeschrevenen in het laatst beschikbare studiejaar. De gegevens staan weergegeven per instelling, bevoegd gezag, croho onderdeel, plaatsnaam, gemeente en provincie.

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id ae5edc13-baab-4a0a-89eb-61654fbacf71
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl