Zoznam udelených akreditácií pre KURZY PRVEJ POMOCI

Poskytované údaje: názov a sídlo vzdelávacej ustanovizne, právna forma, akreditované výučbové pracoviská

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Monika Kováčová
Maintainer Dana Orbánova