Zoznam akreditovaných študijných programov - špecializačné študijné programy

V zmysle Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 40 vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú Ministerstvom zdravotníctva SR akreditované špecializačné študijné programy pre zdravotníckych pracovníkov.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Monika Kováčová
Maintainer Dana Orbánova