Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Źródło: https://danepubliczne.gov.pl

Data and Resources

Additional Info

Field Value